Modern yaklaşım stratejileri ile anal fissür

anal-fissur-tedavisi-botox-ameliyati-ankara (11)

Kronik ve akut olarak makat çatlağı / anal fissür iki tiplendirmeye (sınıflandırma) ayrılır. Akut fissürler kısa süreli küçük ve yüzeysel çatlaklardır. Yüzeysel zorlanmayla bebekler dahil herkeste geçici akut çatlaklar oluşur. Kolayca tedavi edilebilmesi için inatçı lezyon olmadıkları bu aşamada yakalanmalıdırlar.

Hastanın diğer anal sorunlardakine benzer şekilde sebze, meyve, salata, zeytinyağı ağırlıklı beslenmesi, posadan zengin diete dönmesi, bu dietin de etkisiyle her gün düzenli ve rahat dışkılaması yani kabız kalmaması, kısa süreli ağrı kesici pomadlar ve sıcak su banyoları önerilir. Akut fissürler bunlara uyum sağlandığı takdirde süratle iyileşirler.

Nadiren iyileşmemeleri halinde yani daha dikkatli gözden geçirilmesi gereken durumlarda irdelenmesi gereken altta yatan başka bir sorunlar vardır. Nitratlı kremler, ameliyat ve Botox injeksiyonu gibi daha radikal yaklaşımlar ise Kronik anal fissürlerde ihtiyaç duyulur.

ANAL FİSSÜRLERDE / KRONİK ÇATLAKTA YAKLAŞIM

Daha büyük olan kronik çatlaklar / anal fissürler daha inatçı ve derin lezyonlardır. Çatlağın komşuluğunda / etrafında komşu derinin sürekli ödemlenmesi (şişmesi) uzun süreli hastalıkta skin tag/deri kıvrımı denen çıkıntının sebebi olabilir.

Kronik anal fissürlerin temel sorunu anal kan basıncının artması ve yırtılır tarzda ağrıya neden olan kas spazmıdır. Tedavinin esasını bu yüksek basıncın normale çekilmesi oluşturur. Botox injeksiyonu, gliseril trinitrat gibi kremler, aşırı kasılan fibrotik kasın (İAS’nin- iç sfinkter kasının) kısmen kesilmesi ile aşırı kasılmanın giderilmesi gibi yöntemlerin arasından bu amaçla uygun olan yöntemin kararlaştırılması gerekir. Önce GTN, sonra Botox, bununla da geçmezse cerrahi uygulanma sırasıyla son guideline’lar (batılı kaynaklar) önerisi bu sırayla uygulanması yönündedir. Bu tedavilerin esası tabii ustaca uygulanmalarıdır. Sıcak banyolarla ve uygun dietle tedavi sürecinde başarıyı arttırmak için destek verilmelidir.

Bu alanda özel ihtisas sahibi, deneyimli sağlık personeline, özel alet ve teknolojiye ve bütünsel olarak bu alana odaklanmış bir yapılanmaya doğru tanı ve tedavi için gereksinim vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>