Category Archives: Anal fissür Ankara

Makatta çatlak (anal fissür) tedavisinde flep (kaydırma) tekniği

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (8)

Makatta çatlak (anal fissür) tedavisinde flep (kaydırma) tekniği nasıl yapılır ?Kronik anal fissürlerde yaşanan en temel sorunlardan biri, kas spazmıdır (İAS kas basıncı-iç sfinkter kası anal kanal basıncının artması). Fissürün, basıncın normal olmasına rağmen geliştiği bazı hastalıklar ve doğum sonrası oluşan çatlaklar meydana gelebilir. Tabi ki bunu açıklamak oldukça zordur.

Makatta çatlak (anal fissür) tedavisinde fissürektomi

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (7)

Makat çatlağında (anal fissürde) fissürün kesilmesi ve çoğu zaman bu alanda kasın belirli bir miktar kesilmesi, fissürektomidir. Bu ameliyatın yapılmaması gerekir, tamamen çağdışıdır. Cerrahların ve çoğu öğrencimin bunu bildiğini düşünüyorum.

Makatta çatlak (anal fissür) tedavisinde botox uygulaması

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (6)

Makatta çatlak (anal fissür) tedavisinde botox uygulaması nasıl yapılır? Kronik anal fissürlerdeki (KAF) temel sorun, kas spazmıdır (Anal kan basıncı yani, İAS kas basıncı-iç sfinkter kası). Tedavinin esasını, yüksek basıncın normale çekilmesi oluşturur. Uygun olan yöntemin bu amaçla kararlaştırılması gerekir ki bu yöntemler Botox injeksiyonu ve ameliyatla aşırı kasılan fibrotik kasın (İAS’nin- iç sfinkter kasının) kısmen kesilerek aşırı kasılmanın giderilmesi, kas spazmını azaltan gliseril trinitrat gibi kremlerdir.

Anal fissür ameliyatı sonrası gaz gaita

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (3)

Anal fissür ameliyatı sonrası gaz gaita kaçırma olur mu? Cerrahlar ve hastalar tarafından makatta çatlak (anal fissür) ameliyatından sonra, çekinilen komplikasyonlar arasında gaz inkontiensi- anal inkontinens (gaita-gaz kaçırma) en önemlisidir. Halen 10 ameliyattan 1’inde geliştiği bildirilmiştir.

Anal Fissür (makatta çatlak) tedavisi

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (2)

Anal Fissür (makatta çatlak) tedavisi – Anal kanal derisi/anoderm üzerinde gelişen yırtıklar, anal fissürlerdir. Küçük bir cam parçası çıkarır tarzda ya da dışkılama sırasında yırtılır tarzda şiddetli ağrı/acı oluşturur; bazen ağrıya küçük kanamalar da eşlik eder.

Makat çatlağı (anal fissür) kaça ayrılır?

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (1)

Makat çatlağı (anal fissür) kaça ayrılır?  Kronik ve akut olarak makat çatlağında (anal fissür) iki şekilde sınıflama (tiplendirme) yapılır. Akut fissürler, Kısa süreli ve küçük çatlaklardır, yüzeyseldirler. Herkeste, bebekler dâhil olmak üzere bazen geçici, yüzeysel olarak akut çatlaklar oluşabilir. Bu aşamada lezyonlar, yakalandıklarında kolayca tedavileri yapılır ve inatçı olmazlar.

Anal fissür tedavisinde botox

anal-fissur-tedavisi-botox-ameliyati-ankara (8)

Kronik anal fissürlerdeki (KAF) temel sorun, kas spazmı (Anal kan basıncı yani, İAS kas basıncı-iç sfinkter kası). Tedavinin esasını yüksek basıncın normale çekilmesi oluşturur. Bu amaçla; uygun olan yöntemin kararlaştırılması gerekir ki bu yöntemler ameliyatla aşırı kasılan fibrotik kasın (İAS’nin- iç sfinkter kasının) aşırı kasılmanın giderilmesi için kısmen kesilmesi ve botox injeksiyonu, gliseril trinitrat gibi kas spazmını azaltan kremlerdir. Son batılı kaynaklar yani Guideline’lar sırayla GTN, daha sonra Botox tedavilerinin cerrahi uygulanmasından önce uygulanması yönündedir.

Akut ve kronik anal fissürlere yaklaşım

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (10)

Akut ve kronik olarak makat çatlağında (anal fissür) iki şekilde sınıflama (tiplendirme) yapılır. Akut fissürlerin kısa süreli ve küçük çatlaklar olanlar yüzeyseldir. Bebekler dâhil olmak üzere akut çatlaklar herkeste, bazen geçici, yüzeysel olarak oluşabilir. Bu aşamada yakalandıklarında lezyonlar inatçı olmazlar ve kolayca tedavileri yapılır. Fissürün akut ya da kronik olduğunun doğru ayırt edilmesi bu nedenle önemlidir. Akut fissürler Botox ya da ameliyat gibi radikal yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaksızın bu aşamada yakalandığında basitçe tedavi edilebilirler.

Anal fissür (makatta çatlak) tedavisinde anal dilatasyon

anal-fissur-tedavisi-botox-ameliyati-ankara (2)

Anal fissürlerin (çatlakların) gelişim mekanizmasını anal kanal basıncının artması ve yırtılır tarzda ağrının tetiklediği refleks kas spazmının oluşturduğu tablo tanımlıyor. Yüksek olan anal basıncın normale çekilmesi tedavinin esasını bu patogenetik mekanizma (hastalık gelişimi) çerçevesinde de oluşturur.

Anal fissür ameliyatı öncesi ve sonrası

anal-fissur-tedavisi-botox-ameliyati-ankara (8)

Ameliyat ile tedavi, özellikle GTN krem ve botox uygulamasının başarısız olduğu kronik çatlaklarda (makat çatlağı/anal fissür) gerekir ya da kaçınılmaz olur.